Afwerking

  •  De sleuven voor elektrische of sanitaire leidingen worden uitgefreesd. Het opstoppen ervan gebeurt met een mengsel van lijm-gips (50/50). In scheidingswanden met een dikte < 70 mm mogen geen groeven getrokken worden. Het uitfrezen dient met zorg te gebeuren.
  •  Na bijwerken van de voegen met een mengeling van plaaster-lijm (50/50), kan het volledige wandoppervlak met de Isolis afwerkingspleister afgewerkt worden. De afwerking is zodanig dat de voegen tussen de blokken en bijgewerkte stukken volledig opgevuld zijn en de wanden behangklaar zijn. Er wordt geen Isolis afwerkingslaag aangebracht indien de wand met muurtegels zal betegeld worden.
  •  In het geval van afwerking met muurtegels zijn deze geschikt voor de weerhouden klimaatklassen (zie WTCB – T.V. 134 § 5.2). De tegels worden gekleefd met een lijm die verenigbaar is met een gipsgebonden ondergrond. Er dient steeds rekening gehouden te worden met de voorschriften van de lijmfabrikant.