Ophanging van voorwerpen

Lichte voorwerpen (tot maximum 15 kg) worden door middel van kaderhaken of gelijkaardige haken opgehangen. Hierbij mag de last per bevestigingspunt niet meer bedragen dan 5 kg per punt.

Zwaardere voorwerpen (>15 kg) worden opgehangen bij middel van plug en vijs. Aan de hand van de trek- en dwarskracht per ankerpunt dienen de overeenkomstige type ankers gekozen te worden. Deze zijn terug te vinden in tabellen met technische specificaties voor pluggen (type Fischer of gelijkwaardig). Voor voorwerpen waarvoor geen aangepaste ankers te verkrijgen zijn wordt de wand doorboord en een roestvrije metalen plaat aan de andere zijde geplaatst.

Voor het toelaatbare moment op de wand, veroorzaakt door het geheel van de op te hangen voorwerpen, dient contact te worden genomen met de fabrikant.

Het moment per last is gelijk aan de vermenigvuldiging van het gewicht van het op te hangen voorwerp (in kg uitgedrukt) met de afstand van de wand tot het aangrijpingspunt van de last (in m uitgedrukt).